Quy trình đăng ký chạy Grab Taxi

Hướng dẫn Đăng ký tham gia GrabTaxi cho xe hơi Điều kiện về xe: Xe ô tô 4 chỗ hoặc 7 chỗ và không quá 8 năm kể từ năm sản xuất. Xe được lắp đặt Thiết bị GSHT hợp chuẩn Hồ sơ bạn cần chuẩn bị: Chứng minh nhân dân bản gốc ( Hoặc bản…

05/09/2019 Quản Trị