Đóng

ĐỊNH VỊ XE Ô TÔ, XE MÁY

CAMERA HÀNH TRÌNH

Bạn có thể lựa cho xe mình một bộ camera hành trình phù hợp: Chỉ ghi hình hoặc vừa ghi hình vừa dẫn đường hoặc chỉ ghi hình phía trước hoặc ghi hình cả trước và sau cùng lúc...

THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG

Bạn có thể chọn cho xe mình thiết bị dẫn đường kết hợp Camera hành trình hoặc chỉ có chức năng dẫn đường.